Παραδοτέο Τίτλος Παραδοτέου Τύπος Παραδοτέου Ολοκλήρωση
Μήνας έργου
Π 1 Εξαμηνιαία Έκθεση Προόδου 1 (μήνες 1-6) Κείμενο Αναφοράς 6
Π 2 Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου (μήνες 1-12) Κείμενο Αναφοράς 12
Π 3 Εξαμηνιαία Έκθεση Προόδου 2 (μήνες 13-18) Κείμενο Αναφοράς 18
Π 4 Τελική έκθεση Προόδου (μήνες 1-24) Κείμενο Αναφοράς 24
Π 5 Ανασκόπηση βιβλιογραφίας Κείμενο Αναφοράς 3
Π 6 Δελτία τύπου, ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις σε καθημερινές εφημερίδες και στην  εφημερίδα του Δήμου Στροβόλου και λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης για έναρξη του Προγράμματος Δημοσίευση 1
Π 7 Εργαλείο έρευνας Κείμενο Αναφοράς 4
Π 8 Αναφορά πιλοτικού σχεδιασμού της έρευνας Κείμενο Αναφοράς 9
Π 9 Περιγραφή ανάπτυξης δείγματος Κείμενο Αναφοράς 11
Π 10 Ανανέωση άδειας χρήσης Λογισμικού Προγράμματος NVivo 9 Κείμενο Αναφοράς 11
Π 11 Σχεδιασμός – Χρήση εργαλείων έρευνας Κείμενο Αναφοράς 15
Π 12 Μεθοδολογία – Τρόπος διενέργειας έρευνας Κείμενο Αναφοράς 15
Π 13 Σχέδιο Δράσης προληπτικών και παρεμβατικών προγραμμάτων και υπηρεσιών Κείμενο Αναφοράς 18
Π 14 Ανάλυση αποτελεσμάτων Κείμενο Αναφοράς 18
Π 15 Εισηγήσεις-Προτάσεις Κείμενο Αναφοράς 18
Π 16 Σχεδιασμός προγράμματος στήριξης Κείμενο Αναφοράς 22
Π 17 Δημοσίευση άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά Δημοσίευση 24
Π 18 Συμμετοχή των ΑΦ, ΣΦ1 και ΣΦ2 σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια Κείμενο Αναφοράς 24
Π 19 Υλοποίηση σχεδίου παρουσίασης και προώθησης καλών πρακτικών Κείμενο Αναφοράς 24
Π 20 Δημοσίευση Οδηγού καλής πρακτικής Δημοσίευση 24
Π 21 Οργάνωση ημερίδας στο Δήμο Στροβόλου Κείμενο Αναφοράς 24
Π 22 Δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία ιστοσελίδας 24