Για πρώτη φορά η τοπική αυτοδιοίκηση έρχεται να διερευνήσει και μελετήσει τη σύγχρονη οικογένεια, με στόχο να την στηρίξει και ενισχύσει εκεί όπου κρίνεται αναγκαίο.

Το προτεινόμενο Έργο αναμένεται να συμβάλει ενεργά στο θέμα της μελέτης του θεσμού της οικογένειας, καθώς έχει αναπτύξει το γνωσιολογικό επίπεδο γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.

Η δημιουργία καινοτόμας γνώσης γύρω από τη στήριξη της οικογένειας μπορεί να κτίσει τις βάσεις για την ανάπτυξη υποστηρικτικών υπηρεσιών προς την οικογένεια στον ευρύτερο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης με την εμπλοκή Δήμων και Κοινοτήτων σε αυτό τον τομέα.

Η έρευνα επιδιώκει, μέσα από τη συμμετοχή ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος οικογενειών από το Δήμο Στροβόλου, να συμβάλλει στην προσέγγιση θεωριών και πρακτικών που συνεργούν θετικά στη βελτίωση των παραμέτρων που ασκούν πιέσεις στο θεσμό της οικογένειας και να προωθήσει τη βελτίωση της λειτουργικότητας της οικογένειας μέσα στο κοινωνικό σύνολο.

Οι πρακτικές του Έργου αναμένεται να αναπτύξουν μία καινοτόμα εμπειρία για τα δεδομένα της Κύπρου και της τοπικής αυτοδιοίκησης όπου οι τελικοί χρήστες και οι συσχετιζόμενοι φορείς (οικογένεια, τοπική αυτοδιοίκηση, οργανωμένα σύνολα) συνεργάζονται στην απόκτηση κοινών εμπειριών με στόχο την βελτίωση της ποιότητας λειτουργίας της οικογένειας αλλά και των παρεχομένων υποστηρικτικών υπηρεσιών προς αυτή.

Εκτιμάται ότι η καινοτομία του προτεινόμενου Έργου θα έχει ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στην Κυπριακή κοινωνία και συγκεκριμένα στην ευρύτερη τοπική αυτοδιοίκηση. Η καινοτομία του έργου αφορά στο γεγονός ότι έρχεται να καλύψει μια μεγάλη ανάγκη στον τομέα της μελέτης της σύγχρονης οικογένειας στην Κύπρο.

Η ιδέα για υλοποίηση της προτεινόμενης έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει παρόμοια έρευνα στην Κύπρο που να εμβαθύνει στη μελέτη των διαφόρων πιέσεων που βιώνει η σύγχρονη κυπριακή οικογένεια, ειδικά σε τοπικό επίπεδο, ώστε να διερευνηθούν οι ανάγκες της με σκοπό την ανάπτυξη υπηρεσιών ή προγραμμάτων ενίσχυσης και υποστήριξης της.