"βελτίωση της λειτουργικότητας της οικογένειας"

"βελτίωση της λειτουργικότητας της οικογένειας"

"βελτίωση της λειτουργικότητας
της οικογένειας"

Μήνυμα Δημάρχου

Μια από τις βασικές προκλήσεις, στην οποία καλούνται να ανταποκριθούν και οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης τη δεδομένη χρονική στιγμή, λόγω των δύσκολων κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών που παρουσιάζονται στον τόπο μας, είναι προς ποια κατεύθυνση πρέπει να αναπροσανατολιστούν οι κοινωνικές δαπάνες. Με ποιο τρόπο και ποια άλλα μέσα πρέπει να ασκηθεί η κοινωνική πολιτική, προς αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης, προκειμένου να στηριχθούν εκείνα τα άτομα και εκείνες οι οικογένειες που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Πρόσκληση: Ημερίδα αποτελεσμάτων ερευνητικού προγράμματος

«Οι πιέσεις που ασκούνται στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον σε οικογένειες με παιδιά
στην περιοχή του Δήμου Στροβόλου, και τρόποι αντιμετώπισης τους.»

Δημαρχείο Στροβόλου, Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα της ημερίδας

Δίκτυο Συνεργασίας

© Copyright 2014 - Strovolos Family Policies / Designed & Developed by NETinfo Plc